Brian Verhagen

Studeerde in 2018 af aan de opleidingen Productie Podiumkunsten (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en Docent Theater (NHL Hogeschool Leeuwarden). De combinatie tussen deze twee opleidingen is ongrijpbaar en tegelijkertijd ontzettend concreet: verhalen vertellen.

Play hard, Party hard