Steven Joles

regisseur Steven Joles

Steven Joles heeft zowel de acteurs- als theaterdocentopleiding aan de Toneelacademie Maastricht gevolgd. Steven maakt theater dat verwondert en vervreemdend is, beeldend theater met tekst, theater vanuit een tragisch dilemma met een vleug donkere humor.

Play hard, Party hard