Kas commissie

Wat we doen

Controleren het financieel beheer en de kasboeken van het bestuur. Geven aan het einde van het bestuursjaar een advies aan de ALV of er financieel decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over de vereniging

 

Verantwoordelijken

Commissie voorzitter: Hannah Onverwagt en Tijmen kerkhof

Bestuur: ALV

Commissieleden

Hannah Onverwagt en Tijmen kerkhof

Neem contact op met de Kas commissie

Play hard, Party hard