STA! is een heel horizontale vereniging en wordt geleid door een zeskoppig bestuur dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en het aansturen van de commissies. Daarnaast bestaan er commissies en productieteams die op hun eigen manier een steentje bijdragen aan het draaiende houden van een goed functionerende vereniging.

Geschiedenis van STA!

STA! werd op 14 oktober 2003 ingeschreven als vereniging bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor was er een groep enthousiaste studenten die samen toneel maakten, maar sinds 2003 bestaat STA! ook officieel. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 300 leden, veertien producties en tientallen activiteiten per jaar.

Bestuur 2017 / 2018

Maaike Vollebergh
Voorzitter

Maaike Vollebergh
Voorzitter

De voorzitter zet zich in voor het goed functioneren van het gehele bestuur. Daarnaast leidt de voorzitter de bestuursvergaderingen en springt zij in waar nodig.

Wiecher Huijser
Penningmeester

Wiecher Huijser
Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Hij legt hiervan jaarlijks verantwoording af. Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag en balans gemaakt. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert de financiën meermaals per jaar.

Koen van der Wielen
Secretaris

Koen van der Wielen
Secretaris

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de bestuursvergaderingen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de documentatie en verslaglegging binnen de vereniging.

Iris Kodde
Bestuurslid Regisseurszaken

Iris Kodde
Bestuurslid Regisseurszaken

Bestuurslid Regisseurszaken houdt zich bezig met het aannemen van de jaarlijkse regisseurs van STA! en coördineert alles rondom de voorstellingen.

Emmo de Bie
Bestuurslid Intern

Emmo de Bie
Bestuurslid Intern

Bestuurslid Intern is verantwoordelijk voor het verenigingsleven van STA!. Hij zet zich in voor een divers en uitnodigend aanbod aan borrels, feesten en andere (theatergerelateerde) activiteiten.

Amy Renckens
Bestuurslid Extern

Amy Renckens
Bestuurslid Extern

Bestuurslid Extern richt zich op de wereld buiten STA!. Zij is bezig met het aanvragen van subsidies, promotiemateriaal voor de voorstellingen en behoudt het contact met externe partijen.

Commissies

Wilt u contact opnemen met één van de commissies? Dan kan dat via de volgende mailadressen:

Activiteitencommissie – activiteitencommissie@sta-toneel.nl
Acquisitiecommissie – acquisitie@sta-toneel.nl
Almanakcommissie – almanakcommissie@sta-toneel.nl
Fotocommissie – fotocommissie@sta-toneel.nl
Kascommissie – kascommissie@sta-toneel.nl
Klankbordgroep – klankbordgroep@sta-toneel.nl
Lustrumcommissie – lustrumcommissie@sta-toneel.nl
Materialencommissie – materialencommissie@sta-toneel.nl
PR-commissie – prcommissie@sta-toneel.nl
STA!pcommissie – stapcommissie@sta-toneel.nl
Reiscommissie – reiscommissie@sta-toneel.nl

HR & Statuten

Hier vindt u ons huishoudelijk reglement en de statuten:

Huishoudelijk reglement
Statuten

Start typing and press Enter to search